Termoplastyczne tworzywa, tak jak i produkty pochodzenia organicznego są materiałami łatwopalnymi. W celu uodpornienia przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych na działanie wysokiej temperatury i ognia stosuje się modyfikator zwany uniepalniaczem.

Środki opóźniające palenie (antypireny) są to związki chemiczne, które inhibitują proces zapalania się oraz wpływają na zmniejszenie szybkości reakcji pirolizy i/lub utleniania się tworzyw podczas kontaktu z płomieniami.